Events

PSU COIN won the Merit Award in the international software competition APICTA 2020-2021

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 13 Dec 2021

นาย นราทร บุญเปี่ยม และ นาย ธนากร ก้าโหรด หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย Blockchain มีการเข้าร่วมการแข่งขัน โดยได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัยนในรายการ APICTA 2021 ในหัวข้อ "PSU COIN"

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : NEWS

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 6 July 2021

ทีมวิจัย BLOCK ม.อ.ภูเก็ต ให้คำปรึกษากับทีมสืบสวนตำรวจภูธรภาค 8 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมวิจัย BLOCK มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ให้คำปรึกษากับทีมตำรวจภูธรภาค 8 นำโดย พ.ต.อ. เชิดพงษ์ ชิวปรีชา เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวง (Romance scam) ซึ่งมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ในเรื่องของการฉ้อโกงเงินผ่าน Cryptocurrency โดยทางทีมวิจัย ได้แนะนำแนวทางในการตามหาผู้กระทำผิด ผ่านการตรวจสอบการทำธุรกรรมใน Blockchain โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงของธุรกรรมที่เกิดขึ้น (Chain analysis) และได้หารือเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่จะเป็นเครื่องมือในการติดตามผู้กระทำผิดให้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : NEWSPresentation: "The Arbitrage System on Decentralized Exchanges"

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 21 May 2021

นาย นราทร บุญเปี่ยม หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย Blockchain มีการนำเสนองานตีพิมพ์งานวิจัยวารสารนานาชาติ ในรายการ Conference ECTI-CON 2021 ในหัวข้อ "The Arbitrage System on Decentralized Exchanges"

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : NEWS

Blockchain and Smart Contract for Developers

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 3-4 April 2021

ภาพบรรยากาศการอบรม Blockchain and Smart Contract for Developers ในวันที่ 3-4 เมษายน 2564 จัดโดยทีมวิจัยบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตภูเก็ต) สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 40 ท่าน

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : NEWSPresentation: "Blockchain-based Online Review System"

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 22 April 2021

นาย ธนากร ก้าโหรด หนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย Blockchain มีการนำเสนอวิทยานิพนธ์ตลอดการเรียนในหลักสูตรปริญญาโทในหัวข้อ "Blockchain-based Online Review System" ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ภูเก็ต หากท่านใดสนใจรับชมสามารถติดตามได้ดังนี้

Facebook : Link

BangkokPost : NEWS

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 19 April 2021

ทีมวิจัย Block โดย อ.ธันวา โดยให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "The flipside of stablecoins" เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : NEWSBangkokPost : SEC prepares wallet for digital assets

@BLOCK - PSU Blockchain Research Team (Fanpage)

Date: 24 March 2021

ทีมวิจัย Block ลงข่าวใน BangkokPost โดยให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ SEC prepares wallet for digital assets เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

หากท่านสนใจอ่านลายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตติดตามได้ : NEWS

The Cryptocurrency Arbitrage System gets the first runner prize from NSC 2021

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 19 April 2021

The Cryptocurrency Arbitrage System (ระบบการเก็งกำไรอัตโนมัติ) โดยนาย นราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์​ หนึ่งในนักศึกษาจากทีมวิจัย BLOCK ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ระดับชาติ (NSC 2021)

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : YoutubeClubhouse : สำหรับผู้สนใจ blockchain และ Cryptocurrency

@BLOCK - PSU Blockchain Research Team (Fanpage)

Date: 10 March 2021

สำหรับผู้สนใจเทคโนโลยี Blockchain และ cryptocurrency หา idea ทำ blockchain startups หาทีมอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร ต้องการเข้าใจเทคโนโลยี โฮสต์โดยทีมวิจัย BLOCK มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต Arbitrage paper โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังรวมแล้วกว่า 70 คน ทั้งจากทาง clubhouse, youtube และ facebook

TerraTHB (THT) เหรียญ stablecoin ไทยบาทตัวแรกของโลก

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 11 March 2021

Know Your Coin (KYC) ซีรีย์ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ใช้เทคโนโลยี blockchain

ขอแนะนำ TerraTHB (THT) เหรียญ Stablecoin ตัวแรกของโลกที่อิงตามราคาของเงินบาท

  1. ต่างกับ digital thai baht หรือโครงการ Inthanon ของแบงค์ชาติอย่างไร

  2. ใครเป็นคนออก TerraTHB

  3. จะส่งผลให้ค่าเงินบาทไม่เสถียรหรือไม่

  4. แบงค์ชาติสั่นคลอน

หากท่านสนใจในหัวข้อนี้สามารถรับชมได้ที่ : YoutubeBlockchain and Cryptocurrency: Everything you need to know

@Kajonkietsuksa School

Date: 10 March 2021

นักวิจัยทีมบล็อก นำโดย ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์ ให้ความรู้ในหัวข้อ Blockchain and Cryptocurrency: Everything you need to know ให้กับนักเรียนหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (YE) โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

TICTA2020

@Thailand ICT Awards

Date: 28 November 2020

สมาชิกทีมวิจัยบล็อก (Block Research Team) นาย นราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นาย ธนากร ก้าโหรด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (Thailand ICT Awards 2020: TICTA) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2 ยิบอินซอย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ผ่านการคัดเลือก ในชื่อผลงาน: PSU COIN (พีเอสยูคอยน์)

Fintech, Crypto currencies, and DeFi World Seminar

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 6 - 8 November 2020

ทีมวิจัย BLOCK ร่วมกับ Binance จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการเงิน สกุลเงินดิจิตอล และการเงินแบบกระจายตัว ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ

Blockchain-based applications in Health industry

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 30 October 2020

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ หัวหน้าทีมวิจัยและนักวิจัยทีมบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นำเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการจัดการด้านสุขภาพ ให้กับอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมบริหาร เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ในแสดงนิทรรศการ พิธีเปิดศูนย์ประสานงานกฏบัตรสุขภาพ​อันดามัน​ (Andaman Health and Wellness Hub) อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Student Activity Credit Framework (PSUCOIN) presented on InCIT 2020

@BUU,ChonBuri

Date: 22 October 2020

นาย นราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ และ นาย ธนากร ก้าโหรด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ​ และอยู่ในทีมวิจัย BLOCK นำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Student Activity Credit Framework (PSUCOIN)" ในงานประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Information Technology: InCIT2020 ซึ่งได้จัดขึ้น ณ วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563Crypto currencies and Application

@Phuket Rajabhat University

Date: 22 September 2020

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ จากทีมวิจัยบล็อก (Block Research Team) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น วิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง "สกุลเงินดิจิตอล และการประยุกต์ใช้งาน" ให้แก่ผู้สนใจ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันที่ 22 กันยายน 2563

PSU COIN gets the first runner prize from NSC 2020

@Prince of Songkla University

Date: 6 August 2020

โครงงานระบบกิจกรรมนักศึกษาบนบล็อกเชน (PSU COIN) โดยนายนราทร บุญเปี่ยม นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์​ หนึ่งในนักศึกษาจากทีมวิจัย BLOCK ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโครงงานซอฟต์แวร์ระดับชาติ (NSC 2020)

Blockchain-based Online Review System for Tourism is presented on ECITCON 2020

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 25 June 2020

นายธนากร ก้าโหรด นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์​ และอยู่ในทีมวิจัย BLOCK นำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่อง "Performance Analysis of a Trustworthy Online Review System using Blockchain" ในงานประชุมวิชาการ ECTI CON 2020 ซึ่งได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในวันที่ 24-27 มิถุนายน 2563

DesDev pitching for the Open Innovation grant from NIA

@Prince of Songkla University, Phuket Campus

Date: 20 February 2020

ทีมวิจัย BLOCK นำเสนอแนวคิดโครงการพัฒนาระบบจัดการการลงทุนบนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชุมชน ผ่าน Online meeting

แนวคิดเป็นการเอื้อให้คนเอาเงินมาช่วยกันลงทุน เพื่อให้เกิดระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอให้คนมีเงินมาก ๆ ถึงจะทำได้ และเป็นระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ง่าย

DesDev pitching in The Energist

@Bangkok

Date: 18 February 2020

ทีมวิจัย BLOCK ในนาม DesDev ได้เข้าร่วม Pitching ในงาน The Energist 2 สนับสนุนโดยกระทรวงพลังงาน และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับเงินทุนสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ


Introduction to Blockchain and Smart Contract

@Chulalongkorn University

Date: 25 - 26 January 2020

ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ จากทีมวิจัยบล็อก (Block Research Team) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็น วิทยากรการบรรยาย ในเรื่อง Introduction to Blockchain and Smart Contract ในงานของเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ดิจิทัล กำหนดจัดการประชุมนักวิจัย ครั้งที่ 2/2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอกลาง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากหลายแห่ง ทั้งอาจารย์ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่าย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน

@Kasetsart University Sriracha Campus

Date: 20 December 2019

อาจารย์ CoC เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมนา “เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน” ให้กับ นักศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ (หัวหน้าทีมวิจัย Block ฝ่ายเทคนิค) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมนา "เรื่องระบบความปลอดภัยและบล็อกเชน" ให้กับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยในการบรรยายเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ ได้บรรยายในส่วนของการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน มาประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ที่ทีมวิจัยได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการให้นักศึกษาทดลองฝึกเขียน สัญญาอัจริยะและการนำไปใช้งานเบื้องต้นได้

U.REKA

@DEEPTECH Discovery

Date: 3 January 2019

ทีมนักวิจัยบล็อกเชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 ทีมวิจัยที่ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกทีมวิจัย Deep Tech สู่รอบ Incubation โครงการ U.REKA รุ่นที่ 2

ทีมวิจัยบล็อกเชน (ภาพจากซ้ายไปขวา) โดย ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์, ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์, ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ และ อ.เอสเธอร์ เสงี่ยมกุล จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Faculty of Technology and Environment) และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (College of Computing) ได้นำเสนอแผนการวิจัย DeSDev กับโครงการ U.REKA รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการคัดเลือกทีมนักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Tech) ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

DeSDev ได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้พัฒนาตลาดเครดิตพลังงานไฟฟ้าที่มีการซื้อขายระหว่างบุคคลได้อย่างเสรีและกระจายตัว ช่วยให้ผู้ใช้พลังงานทุกระดับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อีกทั้งยังโปร่งใสและช่วยลดปัญหาการเก็งกำไรเกินควรนำเสนอแผนการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะได้รับเงินทุนให้เปล่าสนับสนุนการวิจัยจำนวน 200,000 บาท และได้เข้าร่วมหลักสูตร Incubation เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบ่มเพาะไอเดียจากบุคลากรมืออาชีพทางด้านต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวคิดโครงการวิจัยที่นำเสนอให้พัฒนาต่อเนื่องเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง